Privacybeleid

www.candioli.com

Deze informatie, die wordt verstrekt door de Europese Privacy Verordening 679/2016 GDPR en het daaropvolgende Wetsbesluit 101/2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, heeft betrekking op de werking van de site candioli.it met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die haar raadplegen.

De informatie wordt enkel verstrekt voor de site www.candioli.it en niet voor andere websites die door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd of die in elk geval externe diensten verlenen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de onderneming CANDIOLI Srl u.s. CANDIOLI Srl US.

Er worden geen gegevens die afkomstig zijn van de webdienst gecommuniceerd of verspreid.

De persoonlijke gegevens van gebruikers die berichten versturen over de site of die om de aangeboden diensten vragen (bv.: mailinglijst en nieuwsbrief) worden alleen gebruikt om de communicatie te vermaken of om de gevraagde dienst uit te voeren en worden niet doorgegeven aan andere derden dan de aangegeven technische partner.

De computer en telematicasystemen, alsmede de software die wordt gebruikt voor de werking van candioli.it te verwerven, tijdens hun normale werking, een aantal persoonlijke gegevens waarvan de overdracht is impliciet in het gebruik van internet communicatie protocollen.

Deze informatie wordt niet verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde partijen, maar kan door de aard ervan, door de verwerking van en de associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, het mogelijk maken om gebruikers te identificeren.

Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die verbinding maken met de site, de URI (Uniform Resource Identifier) van de opgevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het verkregen bestand, de numerieke code die de status van de reactie van de server aangeeft (succesvol, fout, enz...) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving.

Deze gegevens worden enkel gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de goede werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na de verwerking verwijderd.

De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van elektronische post naar de adressen die op deze site zijn vermeld, houdt in dat de afzender het adres van de afzender, dat nodig is om te reageren op verzoeken, en alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen, later dient te verwerven.

Specifieke beknopte informatie zal op verzoek geleidelijk worden gerapporteerd of weergegeven op de pagina's van de site die voor bepaalde diensten is opgezet.

Cookies worden niet gebruikt voor de overdracht van persoonlijke informatie, noch worden er zogenaamde permanente cookies van welke aard dan ook of systemen voor het traceren van gebruikers gebruikt. Eventuele permanente cookies verwijzen op geen enkele wijze naar de site candioli.it, maar worden beheerd door derden als de enige eigenaars van de specifieke behandeling.

Het gebruik van zogenaamde sessiecookies (die niet permanent worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en verdwijnen wanneer de browser wordt afgesloten) is strikt beperkt tot het verzenden van sessie-identificatiemiddelen (bestaande uit willekeurige nummers die door de server worden gegenereerd) die nodig zijn voor een veilige en efficiënte verkenning van de site.

De zogenaamde sessiecookies die eventueel op deze site worden gebruikt, vermijden het gebruik van andere computertechnieken die de vertrouwelijkheid van de navigatie van de gebruikers kunnen schaden en laten niet toe dat persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker worden verkregen.

Afgezien van de voor navigatiegegevens gespecificeerde gegevens, staat het de gebruiker vrij om de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de levering van de telematicadiensten van candioli.it, maar het niet verstrekken van deze gegevens kan het onmogelijk maken om te verkrijgen wat werd gevraagd.

Persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde instrumenten en niet voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te bereiken.

Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om het verlies van gegevens, illegaal of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Rechten van de belanghebbenden

De gebruiker kan te allen tijde de rechten uitoefenen die door de wet zijn erkend, met inbegrip van de rechten die door de wet zijn erkend:

1. toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, het verkrijgen van informatie over gebruik, verwerking en cookies;
2. het verkrijgen van rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben;
3. in de voorziene gevallen de annulering van uw gegevens te verkrijgen;
4. de beperking van de behandeling te verkrijgen of zich daartegen te verzetten, indien mogelijk;
5. de overdraagbaarheid van de gegevens die u aan Candioli s.r.l. hebt verstrekt, d.w.z. de gegevens die u aan Candioli s.r.l. hebt verstrekt, te vragen om ze in een gestructureerd formaat te ontvangen, dat gewoonlijk wordt gebruikt en leesbaar is via een geautomatiseerd apparaat, en om ze ook door te geven aan een andere eigenaar, binnen de grenzen en beperkingen die door de kunst worden bepaald. 20 van het BBPR.

Aanvragen moeten worden gericht aan Candioli Farmaceutici S.p.A. met maatschappelijke zetel in Beinasco (TO), Via Manzoni n. 2, E-mail: info@candioli.it
deltacommerce
Informative

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, also for other purposes as specified in the cookie policy.
If you close this banner with a tick or click on "Decline", only technical cookies will be used. If you want to select the cookies to be installed, click on 'Customise'. If you prefer, you can consent to the use of all cookies, including cookies other than technical cookies, by clicking on "Accept all". You can change your choice at any time.